​Sekreti i cilësisë dhe shijës së Ajvarit tonë qëndron në punën e pa lodhshme të stafit tone, traditën dhe freskinë e lëndës së parë që përdorë për prodhimin e Ajvarit të “ABI Progres”.
Me bashkpunimin e shkëlqyer të kompanisë tonë me prodhuesit vendor, prodhimi i Ajvarit “nga ferma në tryezë” nuk kalon më shumë 24 orë deri në prodhimin e produktit të gatshëm për konsum. 

#ABIPROGRES Kualitet i Dëshmuar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*